Canlı Sohbet Hattı

Boşanma kararını nasıl alırsınız? Bizleri arayan ve dul kalmayı tercih etmiş onlarca yalnız canlı sohbet hattı kullanıcısı bunun nasıl bu noktaya vardığını ya da bu kararı alırken neler yaşadıklarını anlatır hatta hüzünlenirler. İnsan, doğası itibariyle biyolojik yapılanma içinde hayatını devam ettiren bir canlıdır. Bu, esasında, aktif canlı kategorisinde olan tüm canlıların ortak noktasını işaret etmektedir. Bu canlılar, hayatlarını devam ettirmek için yeme-içme, uyuma, üreme gibi yaşamsal fonksiyonlarını sürdürmekle yükümlüdür. İnsanın psikolojik bir varlık olarak tanımlanması psişik zemine hizmet eden bir noktayı bize sunmaktadır. Yani, insanı, özellikle psikoloji biliminde ‘birey’ olarak tanımlamamızı sağlayan temel noktadır. İnsanı salt biyolojik perspektiften değerlendirmeyi odak noktasından uzaklaştıran; kişiyi kendi öznelliğinde, kendi ruhsallığında yeniden tanımlamamızı sağlayan ve böylece davranışlarını da kendi öznelliğinde yorumlamamızı sağlayan bir alan yaratmaktadır. Sosyal varlık olarak hayatını idame ettiren insanın, psikolojik yapılanması ile doğrudan bağlantısı vardır. Birey, kendi öznelliğini oluşturmaya ve bu öznelliğini yaşamaya içine doğduğu toplum sayesinde olanaklı hale getirmektedir. Yani, hayatını devam ettirmek için çevresindeki tüm bireylerle etkileşim halinde olurken, bir yandan da kendi bireyselliğinde ‘ben’ e yatırım yaparak özne olabilmektedir. Peki siz canlı sohbet hattı kullanıcıları olarak bunun nasıl bir dengede olduğunu hiç düşündünüz mü? İlişkilerde -ben-biz dengesinin sağlıklı kurulamadığı ve işlevsel zeminde devam edemediği noktalarda, ilişkilerin canlılığının da mümkün olmadığı söylemi yerinde olacaktır. İlişkinin ‘canlı’ olması söylemini metaforik bir yerden değerlendirmek mümkündür. Yani, evrendeki canlılar gibi doğması, olgunlaşması ve ölümü ile karakterizedir. Bir ilişkinin canlılığının sürdürülemediği noktada, ilişkilerin ayrılıkla sonuçlandığı bir durumla karşı karşıya gelmekteyiz. Evliliğin bir durum olarak yapılandırıldığı noktada boşanmanın da bir durum olarak tanımlanması yerinde bir söylem olacaktır. Boşanma süreci birçok karmaşık duygunun ve düşüncenin bireye eşlik ettiği zor bir durumdur. Bu süreçte bireylere yoğun korku, keder, şok, boşluk hissi, kaos durumları eşlik edebilmektedir. İlişkilerin üzerinde fazlasıyla konuşulup, irdelenmeye başlandığı, spontanlığın, akışın bozulduğu noktalarda bir uzmandan yardım almak yerinde olacaktır. En azından bir canlı sohbet hattından faydalanarak biraz stres ata bilirsiniz.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir